Wielkanoc 2024

ALT

Dom Wczasowy "Globus"

ALT

Dom Wczasowy Globus

ALT

Dom Wczasowy Globus

ALT

Dom Wczasowy Globus

ALT

Dom Wczasowy "Globus"

ALT

Dom Wczasowy GLOBUS

ALT

Dom Wczasowy Globus

ALT

Dom Wczasowy "Globus"

ALT

Dom Wczasowy GLOBUS

ALT

Dom Wczasowy Globus

ALT

Działalność Lecznicza

"Prowadzimy działalność leczniczą  w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
Rodzaj
-fizjoterapii
-fizykoterapii
-masaż
Świadczymy usługi  dla pacjentów i ich opiekunów.
Dokumentację na prośbę pacjenta udostępnia się bezpłatnie.
 
SKAN CENNIKA
 
SKAN REGULAMINU